สาวเอยจะบอกให้ http://yiwha-healthclub.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=23-12-2012&group=4&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=23-12-2012&group=4&gblog=33 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[***กายบริหารแบบไทยกับปัญหาการเสื่อมสมรรถภาพเพศ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=23-12-2012&group=4&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=23-12-2012&group=4&gblog=33 Sun, 23 Dec 2012 21:32:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=02-12-2012&group=4&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=02-12-2012&group=4&gblog=32 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** ชีวิตประจำวัน...ที่ทำให้คุณไม่อ้วน ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=02-12-2012&group=4&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=02-12-2012&group=4&gblog=32 Sun, 02 Dec 2012 20:04:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=29-11-2012&group=4&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=29-11-2012&group=4&gblog=31 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** ท่าบริหารกระชับหน้าอก ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=29-11-2012&group=4&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=29-11-2012&group=4&gblog=31 Thu, 29 Nov 2012 18:37:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=27-11-2012&group=4&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=27-11-2012&group=4&gblog=30 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** การนวดเพื่อลดไขมัน ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=27-11-2012&group=4&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=27-11-2012&group=4&gblog=30 Tue, 27 Nov 2012 18:58:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=22-11-2012&group=4&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=22-11-2012&group=4&gblog=29 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** ท่าบริหารลดสะโพกและท้องด้านข้าง ตอน 2 ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=22-11-2012&group=4&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=22-11-2012&group=4&gblog=29 Thu, 22 Nov 2012 18:45:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=21-11-2012&group=4&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=21-11-2012&group=4&gblog=28 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** ท่าบริหารลดสะโพกและท้องด้านข้าง ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=21-11-2012&group=4&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=21-11-2012&group=4&gblog=28 Wed, 21 Nov 2012 18:58:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=15-11-2012&group=4&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=15-11-2012&group=4&gblog=27 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** การนวดเพื่อลดไขมันต้นแขน ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=15-11-2012&group=4&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=15-11-2012&group=4&gblog=27 Thu, 15 Nov 2012 20:46:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=14-11-2012&group=4&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=14-11-2012&group=4&gblog=26 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** บริหารกล้ามเนื้อแขนด้วยอุปกรณ์ (ดัมเบล) ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=14-11-2012&group=4&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=14-11-2012&group=4&gblog=26 Wed, 14 Nov 2012 19:44:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=13-11-2012&group=4&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=13-11-2012&group=4&gblog=25 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** บริหารแขนด้วยมือเปล่า ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=13-11-2012&group=4&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=13-11-2012&group=4&gblog=25 Tue, 13 Nov 2012 20:54:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=12-11-2012&group=4&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=12-11-2012&group=4&gblog=24 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** บริหารหน้าเรียว ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=12-11-2012&group=4&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=12-11-2012&group=4&gblog=24 Mon, 12 Nov 2012 20:42:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=11-11-2012&group=4&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=11-11-2012&group=4&gblog=23 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** สูตรลดความอ้วนแบบจีน ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=11-11-2012&group=4&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=11-11-2012&group=4&gblog=23 Sun, 11 Nov 2012 20:40:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-11-2012&group=4&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-11-2012&group=4&gblog=22 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** ความเข้าใจผิดในการออกกำลังกาย ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-11-2012&group=4&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-11-2012&group=4&gblog=22 Fri, 09 Nov 2012 20:28:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=08-11-2012&group=4&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=08-11-2012&group=4&gblog=21 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** ข้อผิดพลาดในการลดน้ำหนัก ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=08-11-2012&group=4&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=08-11-2012&group=4&gblog=21 Thu, 08 Nov 2012 20:51:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=07-11-2012&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=07-11-2012&group=4&gblog=20 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** มาลองวัดดัชนี (ความอ้วน) มวลกาย แบบจีนกันดีกว่า ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=07-11-2012&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=07-11-2012&group=4&gblog=20 Wed, 07 Nov 2012 19:59:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=05-11-2012&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=05-11-2012&group=4&gblog=19 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** แบบทดสอบความอ้วน ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=05-11-2012&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=05-11-2012&group=4&gblog=19 Mon, 05 Nov 2012 20:48:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=02-11-2012&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=02-11-2012&group=4&gblog=18 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** อาหารลดเส้นเลือดขอด ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=02-11-2012&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=02-11-2012&group=4&gblog=18 Fri, 02 Nov 2012 9:32:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=26-10-2012&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=26-10-2012&group=4&gblog=17 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เคล็ดลับดูแลสุขภาพพื้นฐาน 12 ประการ ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=26-10-2012&group=4&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=26-10-2012&group=4&gblog=17 Fri, 26 Oct 2012 18:56:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=12-10-2012&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=12-10-2012&group=4&gblog=16 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** คุณผู้ชายอ้วนแบบไหนเสี่ยงตายมากกว่ากัน??? ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=12-10-2012&group=4&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=12-10-2012&group=4&gblog=16 Fri, 12 Oct 2012 21:53:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-10-2012&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-10-2012&group=4&gblog=15 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** ตารางเทียบ BMI (ค่าดัชนีมวลกาย) อย่างง่ายๆ ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-10-2012&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-10-2012&group=4&gblog=15 Tue, 09 Oct 2012 20:09:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=08-10-2012&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=08-10-2012&group=4&gblog=14 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** โรคที่มากับความอ้วน ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=08-10-2012&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=08-10-2012&group=4&gblog=14 Mon, 08 Oct 2012 22:48:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=04-10-2012&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=04-10-2012&group=4&gblog=13 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เช้าอิ่ม เที่ยงลด เย็นอด งดกลางคืน ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=04-10-2012&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=04-10-2012&group=4&gblog=13 Thu, 04 Oct 2012 22:51:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=03-10-2012&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=03-10-2012&group=4&gblog=12 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** 150 แคลอรี่ กับกิจกรรมเบาๆ สำหรับลดน้ำหนักค่ะ ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=03-10-2012&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=03-10-2012&group=4&gblog=12 Wed, 03 Oct 2012 21:19:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=02-10-2012&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=02-10-2012&group=4&gblog=11 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** อาหารแคลอรี่ต่ำ สำหรับควบคุมน้ำหนััก ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=02-10-2012&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=02-10-2012&group=4&gblog=11 Tue, 02 Oct 2012 21:16:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=29-09-2012&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=29-09-2012&group=4&gblog=10 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** ลดน้ำหนัก กับ การออกกำลังกาย ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=29-09-2012&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=29-09-2012&group=4&gblog=10 Sat, 29 Sep 2012 21:17:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=23-01-2013&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=23-01-2013&group=3&gblog=12 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** ๑๒ สูตรสวยจากธรรมชาติ ๑๐, ๑๑ และ ๑๒***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=23-01-2013&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=23-01-2013&group=3&gblog=12 Wed, 23 Jan 2013 20:34:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=15-01-2013&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=15-01-2013&group=3&gblog=11 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** ๑๒ สูตรสวยจากธรรมชาติ ๘ และ ๙***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=15-01-2013&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=15-01-2013&group=3&gblog=11 Tue, 15 Jan 2013 20:10:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=13-01-2013&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=13-01-2013&group=3&gblog=10 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** ๑๒ สูตรสวยจากธรรมชาติ ๖ และ ๗***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=13-01-2013&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=13-01-2013&group=3&gblog=10 Sun, 13 Jan 2013 20:44:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=30-08-2013&group=2&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=30-08-2013&group=2&gblog=42 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[真的爱你 (zhēn de ài nǐ) - วง Beyond เพลงที่ลูกชายแต่งให้แม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=30-08-2013&group=2&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=30-08-2013&group=2&gblog=42 Fri, 30 Aug 2013 20:46:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=14-02-2013&group=2&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=14-02-2013&group=2&gblog=41 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[情人 (Qíngrén คนรัก) วาเลนไทน์ช้ำๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=14-02-2013&group=2&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=14-02-2013&group=2&gblog=41 Thu, 14 Feb 2013 20:50:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-02-2013&group=2&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-02-2013&group=2&gblog=40 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[มาฉลองตรุษจีนกับหลิว เต๋อ หัวกันเถอะ!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-02-2013&group=2&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-02-2013&group=2&gblog=40 Sat, 09 Feb 2013 20:54:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-02-2013&group=2&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-02-2013&group=2&gblog=39 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[Happy Chinese New Year 2013 紅包拿來 (ขำ ขำ ค่ะ :-p)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-02-2013&group=2&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-02-2013&group=2&gblog=39 Sat, 09 Feb 2013 20:45:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=13-01-2013&group=2&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=13-01-2013&group=2&gblog=38 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[Sukiyaki - Kyu Sakamoto และ 眉頭不再猛皺 (Méitóu bù zài měng zhòu) - 杜麗莎 (Teresa Carpio)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=13-01-2013&group=2&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=13-01-2013&group=2&gblog=38 Sun, 13 Jan 2013 21:33:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=05-01-2013&group=2&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=05-01-2013&group=2&gblog=37 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึงและคิดถึง (Missing และ 夜了又破曉 (Yèle yòu pòxiǎo))]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=05-01-2013&group=2&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=05-01-2013&group=2&gblog=37 Sat, 05 Jan 2013 21:25:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=20-12-2012&group=2&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=20-12-2012&group=2&gblog=36 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าบอกรักฉันในวันที่ฉันเหงา... 不要在我寂寞的时候说爱我 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=20-12-2012&group=2&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=20-12-2012&group=2&gblog=36 Thu, 20 Dec 2012 20:33:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=20-12-2012&group=2&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=20-12-2012&group=2&gblog=35 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[王力宏 Wang Leehom 《十二生肖》"12 Zodiacs" (feat. Jackie Chan) เพลงประกอบภาพยนตร์ วิ่ง ปล้น ฟัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=20-12-2012&group=2&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=20-12-2012&group=2&gblog=35 Thu, 20 Dec 2012 20:17:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=15-12-2012&group=2&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=15-12-2012&group=2&gblog=34 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[The Last Tycoon (大上海) เพลงประกอบภาพยนตร์และตัวอย่างภาพยนตร์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=15-12-2012&group=2&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=15-12-2012&group=2&gblog=34 Sat, 15 Dec 2012 13:26:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-12-2012&group=2&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-12-2012&group=2&gblog=33 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[อาหลาง (阿郎) หนังในความทรงจำ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-12-2012&group=2&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-12-2012&group=2&gblog=33 Sun, 09 Dec 2012 20:27:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=29-11-2012&group=2&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=29-11-2012&group=2&gblog=32 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่อยากเสียเธอไป 怎麼捨得你 (Zěnme shěde nǐ) โดย จาง เสวีย โหย่ว (Jacky Cheung 張學友) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=29-11-2012&group=2&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=29-11-2012&group=2&gblog=32 Thu, 29 Nov 2012 19:20:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=13-11-2012&group=2&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=13-11-2012&group=2&gblog=31 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[新鴛鴦蝴蝶夢 (Xīn yuānyāng húdié mèng) เปาปุ้นจิ้น เวอร์ชั่น ฮ่องกง โดย 何家勁 (เหอ เจีย จิ้ง Kenny Ho)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=13-11-2012&group=2&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=13-11-2012&group=2&gblog=31 Tue, 13 Nov 2012 21:14:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-11-2012&group=2&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-11-2012&group=2&gblog=30 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[我和你 Ver.ภาษาจีน & 北国の春 Ver.ภาษาญี่ปุ่น โดย เติ้ง ลี่ จวิน (Teresa Teng 鄧麗君)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-11-2012&group=2&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-11-2012&group=2&gblog=30 Fri, 09 Nov 2012 20:45:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=30-10-2012&group=2&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=30-10-2012&group=2&gblog=29 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[明日話今天 (Míngrì huà jīntiān) เจน หนี (Jenny Tseng 甄妮) และ 心のこり Ver. ญี่ปุ่น โดย Takashi Hosokawa]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=30-10-2012&group=2&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=30-10-2012&group=2&gblog=29 Tue, 30 Oct 2012 21:10:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=27-10-2012&group=2&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=27-10-2012&group=2&gblog=28 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[ชะตาชีวิต (命運 Mìngyùn) โดย เจน หนี (Jenny Tseng 甄妮)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=27-10-2012&group=2&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=27-10-2012&group=2&gblog=28 Sat, 27 Oct 2012 20:43:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=26-10-2012&group=2&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=26-10-2012&group=2&gblog=27 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[จุดอ่อนของผู้หญิง (女人的弱點 Nǚrén de ruòdiǎn) โดย เยี่ย เชี่ยน เหวิน (葉蒨文 Sally Yeh) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=26-10-2012&group=2&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=26-10-2012&group=2&gblog=27 Fri, 26 Oct 2012 20:39:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=14-10-2012&group=2&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=14-10-2012&group=2&gblog=26 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[零時十分 (Líng shí shífēn) เพลงวันเกิดที่เศร้าที่สุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=14-10-2012&group=2&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=14-10-2012&group=2&gblog=26 Sun, 14 Oct 2012 21:32:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-10-2012&group=2&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-10-2012&group=2&gblog=25 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[瀟灑走一回 (Xiāosǎ zǒu yī huí) Live a Dashing Life ของ เยี่ย เชี่ยน เหวิน (葉蒨文 Sally Yeh)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-10-2012&group=2&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-10-2012&group=2&gblog=25 Tue, 09 Oct 2012 20:27:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-10-2012&group=2&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-10-2012&group=2&gblog=24 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[情人的眼泪 <Qíngrén de yǎnlèi> โดย ไฉ่ ฉิน (蔡琴 Tsai Chin)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-10-2012&group=2&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-10-2012&group=2&gblog=24 Tue, 09 Oct 2012 20:18:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=02-10-2012&group=2&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=02-10-2012&group=2&gblog=23 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[海上花 (Hǎishàng huā) ของ เจน หนี (Jenny Tseng 甄妮) ในวัย 59 ปี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=02-10-2012&group=2&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=02-10-2012&group=2&gblog=23 Tue, 02 Oct 2012 20:33:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=29-09-2012&group=2&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=29-09-2012&group=2&gblog=22 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[我只在乎你 (時の流れに身をまかせ) คิดถึง เตื้ง ลี่ จวิน (Teresa Teng 鄧麗君)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=29-09-2012&group=2&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=29-09-2012&group=2&gblog=22 Sat, 29 Sep 2012 21:28:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=27-09-2012&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=27-09-2012&group=2&gblog=21 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อจ๋าอย่าร้องไห้ (酒干淌賣無) โดย เยี่ย เชี่ยน เหวิน (葉蒨文 Sally Yeh)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=27-09-2012&group=2&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=27-09-2012&group=2&gblog=21 Thu, 27 Sep 2012 20:03:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=24-09-2012&group=2&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=24-09-2012&group=2&gblog=20 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[容易受傷的女人 เพลงดังจากราชินีเพลงป็อปแห่งฮ่องกง หวัง เฟย (王菲 Faye Wong) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=24-09-2012&group=2&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=24-09-2012&group=2&gblog=20 Mon, 24 Sep 2012 21:22:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=23-09-2012&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=23-09-2012&group=2&gblog=19 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[萬水千山總是情 (Wànshuǐqiānshān zǒng shì qíng) โดย หวัง หมิง ฉวน (汪明荃 Liza Wang) ในวัย 65 ปี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=23-09-2012&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=23-09-2012&group=2&gblog=19 Sun, 23 Sep 2012 20:59:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=19-09-2012&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=19-09-2012&group=2&gblog=18 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[寂寞的男人 (Jìmò de nánrén)/ Jacky Cheung ในภาพยนตร์เรื่อง 男人四十 ภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของเหม่ย เยิ่น ฟาง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=19-09-2012&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=19-09-2012&group=2&gblog=18 Wed, 19 Sep 2012 20:21:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=16-09-2012&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=16-09-2012&group=2&gblog=17 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[無言的結局 (Wúyán de jiéjú) จาก หลิน ซื่อ หยง (林淑蓉) + หลัว สือ เฟิง (羅時豐) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=16-09-2012&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=16-09-2012&group=2&gblog=17 Sun, 16 Sep 2012 21:16:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=16-09-2012&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=16-09-2012&group=2&gblog=16 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟรานซิส ยิป (Frances Yip 葉麗儀) ยังจำเธอได้ไหมคะ? ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=16-09-2012&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=16-09-2012&group=2&gblog=16 Sun, 16 Sep 2012 20:51:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=13-09-2012&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=13-09-2012&group=2&gblog=15 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[祝福 (Zhùfú) เพลงปิดคอนเสิร์ตของ จาง เสวีย โหย่ว (張學友 Jacky Cheung) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=13-09-2012&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=13-09-2012&group=2&gblog=15 Thu, 13 Sep 2012 21:38:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=13-09-2012&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=13-09-2012&group=2&gblog=14 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอลำเอียง กับต้นฉบับจีนกลางและกวางตุ้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=13-09-2012&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=13-09-2012&group=2&gblog=14 Thu, 13 Sep 2012 21:10:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=11-09-2012&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=11-09-2012&group=2&gblog=13 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[Corazon De Melao ของ จาง เสวีย โหย่ว (張學友 Jacky Cheung) และ ต้นฉบับภาษาสเปน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=11-09-2012&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=11-09-2012&group=2&gblog=13 Tue, 11 Sep 2012 20:43:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=10-09-2012&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=10-09-2012&group=2&gblog=12 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[Without the two of us (分分钟需要你) เพลงสำหรับคู่รัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=10-09-2012&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=10-09-2012&group=2&gblog=12 Mon, 10 Sep 2012 20:19:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=10-09-2012&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=10-09-2012&group=2&gblog=11 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[但願人長久 ของ เติ้ง ลี่ จวิน (Teresa Teng) เวอร์ชั่น จาง เสวีย โหย่ว (Jacky Cheung)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=10-09-2012&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=10-09-2012&group=2&gblog=11 Mon, 10 Sep 2012 19:14:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=07-09-2012&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=07-09-2012&group=2&gblog=10 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[รำลึก "เลสลี่ จาง" (Leslie Cheung) กับเพลงในภาพยนตร์เรื่อง โปเยโปโลเย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=07-09-2012&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=07-09-2012&group=2&gblog=10 Fri, 07 Sep 2012 20:14:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=06-12-2012&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=06-12-2012&group=5&gblog=7 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เรื่องของ...หัวหอมใหญ่ ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=06-12-2012&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=06-12-2012&group=5&gblog=7 Thu, 06 Dec 2012 19:12:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=10-11-2012&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=10-11-2012&group=5&gblog=6 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** ผักที่ใช้ลดความอ้วนในแพทย์แผนจีน ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=10-11-2012&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=10-11-2012&group=5&gblog=6 Sat, 10 Nov 2012 20:55:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=30-10-2012&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=30-10-2012&group=5&gblog=5 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** เรื่องกล้วยๆ ของแพทย์แผนจีน ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=30-10-2012&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=30-10-2012&group=5&gblog=5 Tue, 30 Oct 2012 20:38:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=29-10-2012&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=29-10-2012&group=5&gblog=4 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** การใช้ น้ำผึ้ง (蜂蜜 Fēngmì) ตามศาสตร์แพทย์แผนจีน ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=29-10-2012&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=29-10-2012&group=5&gblog=4 Mon, 29 Oct 2012 20:40:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=27-10-2012&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=27-10-2012&group=5&gblog=3 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** อาหารที่สามารถขับพิษออกจากร่างกายได้ ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=27-10-2012&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=27-10-2012&group=5&gblog=3 Sat, 27 Oct 2012 20:35:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=19-10-2012&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=19-10-2012&group=5&gblog=2 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณรู้ไหม??? หญ้าดอกขาวใช้ลดความอ้วนได้...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=19-10-2012&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=19-10-2012&group=5&gblog=2 Fri, 19 Oct 2012 21:40:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=14-09-2012&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=14-09-2012&group=5&gblog=1 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[ยาแก้หวัดในครัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=14-09-2012&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=14-09-2012&group=5&gblog=1 Fri, 14 Sep 2012 19:23:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=27-09-2012&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=27-09-2012&group=4&gblog=9 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** ลดความอ้วน **สูตรเร่งรัด** ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=27-09-2012&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=27-09-2012&group=4&gblog=9 Thu, 27 Sep 2012 21:55:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=24-09-2012&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=24-09-2012&group=4&gblog=8 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[***การรักษา นิ้วล็อค ด้วยตัวเอง***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=24-09-2012&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=24-09-2012&group=4&gblog=8 Mon, 24 Sep 2012 21:04:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=23-09-2012&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=23-09-2012&group=4&gblog=7 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[***ทางเลือกในการรักษา กรดไหลย้อน***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=23-09-2012&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=23-09-2012&group=4&gblog=7 Sun, 23 Sep 2012 20:37:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=19-09-2012&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=19-09-2012&group=4&gblog=6 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[ปวดหัว และการนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=19-09-2012&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=19-09-2012&group=4&gblog=6 Wed, 19 Sep 2012 19:17:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=17-09-2012&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=17-09-2012&group=4&gblog=5 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[ปวด ปวด ปวด คุณปวดแบบไหนคะ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=17-09-2012&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=17-09-2012&group=4&gblog=5 Mon, 17 Sep 2012 19:10:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=14-09-2012&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=14-09-2012&group=4&gblog=4 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[มา **บริหารข้อเท้า** กันดีกว่าค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=14-09-2012&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=14-09-2012&group=4&gblog=4 Fri, 14 Sep 2012 18:59:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=14-09-2012&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=14-09-2012&group=4&gblog=3 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อเริ่มปวดเข่าจะรักษาอย่างไรดี???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=14-09-2012&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=14-09-2012&group=4&gblog=3 Fri, 14 Sep 2012 18:54:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=11-09-2012&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=11-09-2012&group=4&gblog=2 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[มา **บริหารหัวเข่า แก้เข่าเสื่อม** กันดีกว่าค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=11-09-2012&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=11-09-2012&group=4&gblog=2 Tue, 11 Sep 2012 20:33:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=04-09-2012&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=04-09-2012&group=4&gblog=1 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนมีเวลาลดน้ำหนัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=04-09-2012&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=04-09-2012&group=4&gblog=1 Tue, 04 Sep 2012 20:40:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=11-01-2013&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=11-01-2013&group=3&gblog=9 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** ๑๒ สูตรสวยจากธรรมชาติ ๔ และ ๕***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=11-01-2013&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=11-01-2013&group=3&gblog=9 Fri, 11 Jan 2013 20:15:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=08-01-2013&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=08-01-2013&group=3&gblog=8 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** ๑๒ สูตรสวยจากธรรมชาติ ๒ และ ๓***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=08-01-2013&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=08-01-2013&group=3&gblog=8 Tue, 08 Jan 2013 20:23:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=07-01-2013&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=07-01-2013&group=3&gblog=7 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** ๑๒ สูตรสวยจากธรรมชาติ ๑***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=07-01-2013&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=07-01-2013&group=3&gblog=7 Mon, 07 Jan 2013 20:26:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=11-12-2012&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=11-12-2012&group=3&gblog=6 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** มีสารเคมีอะไรบ้างในเครื่องสำอาง ตอนที่ 2 ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=11-12-2012&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=11-12-2012&group=3&gblog=6 Tue, 11 Dec 2012 21:17:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=10-12-2012&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=10-12-2012&group=3&gblog=5 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** มีสารเคมีอะไรบ้างในเครื่องสำอาง ตอนที่ 1 ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=10-12-2012&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=10-12-2012&group=3&gblog=5 Mon, 10 Dec 2012 21:21:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-12-2012&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-12-2012&group=3&gblog=4 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[*** มีอะไรในเครื่องสำอาง...ที่คุณควรรู้ ***]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-12-2012&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=09-12-2012&group=3&gblog=4 Sun, 09 Dec 2012 20:07:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=04-09-2012&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=04-09-2012&group=3&gblog=3 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[ยาแต้มสิวในครัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=04-09-2012&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=04-09-2012&group=3&gblog=3 Tue, 04 Sep 2012 20:43:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=31-08-2012&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=31-08-2012&group=3&gblog=2 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้หญิงกับความงาม ภาค 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=31-08-2012&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=31-08-2012&group=3&gblog=2 Fri, 31 Aug 2012 19:27:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=31-08-2012&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=31-08-2012&group=3&gblog=1 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้หญิงกับความงาม ภาค 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=31-08-2012&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=31-08-2012&group=3&gblog=1 Fri, 31 Aug 2012 19:25:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=07-09-2012&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=07-09-2012&group=2&gblog=9 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[吻別 (จูบลา) เพลงดังของ จาง เสวีย โหย่ว (張學友 Jacky Cheung) กับ Michael Learns To Rock ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=07-09-2012&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=07-09-2012&group=2&gblog=9 Fri, 07 Sep 2012 19:45:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=05-09-2012&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=05-09-2012&group=2&gblog=8 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[Home สองเวอร์ชั่นที่เพราะเหมือนกัน! (Michael Bublé / Blake Shelton)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=05-09-2012&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=05-09-2012&group=2&gblog=8 Wed, 05 Sep 2012 19:33:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=05-09-2012&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=05-09-2012&group=2&gblog=7 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่ข่าวร้ายของวงพลอย กับต้นฉบับ...เหลียง เฉา เหว่ย (梁朝伟 Tony Leung)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=05-09-2012&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=05-09-2012&group=2&gblog=7 Wed, 05 Sep 2012 19:20:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=05-09-2012&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=05-09-2012&group=2&gblog=6 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[給朋友 (ให้เพื่อน) เพลงที่ จาง เสวีย โหย่ว (張學友 Jacky Cheung) แต่งให้ เหม่ย เยี่ยน ฟาง (梅艷芳 Anita Mui) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=05-09-2012&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=05-09-2012&group=2&gblog=6 Wed, 05 Sep 2012 19:53:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=04-09-2012&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=04-09-2012&group=2&gblog=5 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงดังในผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=04-09-2012&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=04-09-2012&group=2&gblog=5 Tue, 04 Sep 2012 18:58:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=04-09-2012&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=04-09-2012&group=2&gblog=4 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงชีวิตของ เหม่ย เยี่ยน ฟาง (梅艷芳 Anita Mui) 似是故人來]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=04-09-2012&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=04-09-2012&group=2&gblog=4 Tue, 04 Sep 2012 18:48:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=03-09-2012&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=03-09-2012&group=2&gblog=3 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[รำลึกเหม่ยเยี่ยนฟาง (Anita Mui 梅豔芳) กับคอนเสิร์ตครั้งสุดท้าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=03-09-2012&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=03-09-2012&group=2&gblog=3 Mon, 03 Sep 2012 23:12:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=31-08-2012&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=31-08-2012&group=2&gblog=2 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้หญิงของฉัน กับ ผู้หญิงของเขา (หลิว เต๋อ หัว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=31-08-2012&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=31-08-2012&group=2&gblog=2 Fri, 31 Aug 2012 20:55:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=30-08-2012&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=30-08-2012&group=2&gblog=1 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[ต้นฉบับเพลง "หมดห่วง" ของ ตั๊ก ลีลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=30-08-2012&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=30-08-2012&group=2&gblog=1 Thu, 30 Aug 2012 19:46:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=10-09-2012&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=10-09-2012&group=1&gblog=3 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้จักกันก่อนค่ะ [ตอนที่ 3]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=10-09-2012&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=10-09-2012&group=1&gblog=3 Mon, 10 Sep 2012 19:56:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=10-09-2012&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=10-09-2012&group=1&gblog=2 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[ รู้จักกันก่อนค่ะ [ตอนที่ 2]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=10-09-2012&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=10-09-2012&group=1&gblog=2 Mon, 10 Sep 2012 19:49:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=30-08-2012&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=30-08-2012&group=1&gblog=1 http://yiwha-healthclub.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอนที่ 1 รู้จักกันก่อนค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=30-08-2012&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yiwha-healthclub&month=30-08-2012&group=1&gblog=1 Thu, 30 Aug 2012 20:39:48 +0700